Opnemen, opnemen, opnemen

De uiterst geconcentreerde poging van vandaag om wat akkoorden op de piano te hakken terwijl de computer alles nauwlettend registreert kan als geslaagd worden beschouwd.

Advertenties

Opnemen met Ja Tog Niet Dan

Deze middag zijn de opnamen afgerond voor een nummer met rapper Ja Tog Niet Dan. In een zeer geïmproviseerde opnameruimte hebben we zijn couplet op de digitale band vastgelegd. Het eindresultaat laat nog even op zich wachten, want nu zal ik zelf ook nog een couplet moeten vullen.